Grafika przedstawiająca drzewo, zielone, kształtem przypominające parasol
Poradnia Parasolowe Centrum Terapii

Poradnia Parasolowe Centrum Terapii udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol oraz dla ich rodzin.

 

W Parasolowym Centrum Terapii realizujemy holistyczny program leczenia osób, które czują, że obecność substancji psychoaktywnych ma negatywny wpływ na ich życie. Ofertę kierujemy do osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz rodzin, par i małżeństw. Program naszej Poradni działa w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy z osobami doświadczającymi uzależnienia oraz najnowszymi kierunkami rozwoju lecznictwa odwykowego. Plan leczenia jest ustalany wspólnie z pacjentem w czasie procesu diagnostycznego i jest dostosowany do jego potrzeb. Z pacjentem zawierany jest kontrakt na cel i czas terapii. Leczenie obejmuje sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, jak również w miarę potrzeb konsultacje lekarskie – lekarza psychiatry.
 
Pacjentów borykających się z innymi problemami niż te związane z używaniem środków psychoaktywnych zapraszamy do Poradni świadczącej usługi odpłatne. Więcej na profilu facebookowym: Parasolowe Centrum Terapii
 
Będziemy towarzyszyć Wam w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla Was najbardziej korzystne.
terapeuci
kontakt

telefon: 

12 430 03 18 

603 51 23 75 

 
e-mail:
 
adres:
ul. Rakowicka 10a, 31-505 Kraków 

 

Poradnia Parasolowe Centrum Terapii

terapeuci

przyjęcie

kontakt

dla Pacjenta

godziny otwarcia

misja

misja
przyjęcie
godziny otwarcia
dla Pacjenta
Parasolowe Centrum Terapii

Gdy ktoś nas pyta z jakim modelem, kierunkiem czy podejściem w psychoterapii się utożsamiamy – odpowiadamy, że zgodnym z misją CPES Parasol.

 

„W PARASOLU WYCHODZIMY DO LUDZI, TOWARZYSZYMY, MOTYWUJEMY DO ZMIAN I ODPOWIEDNIO ICH WSPIERAMY, SZANUJĄC GODNOŚĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA.”

 

W ciągu ostatnich 15 lat w Parasolowym zespole, podczas spotkań, zebrań i superwizji, spieraliśmy się o znaczenie słów „towarzyszyć”, „motywować do zmian”, „odpowiedzialnie wspierać” dzieci, młodzież i dorosłych. To, co było i jest dla nas najważniejsze, to RELACJA z drugą osobą i praca w oparciu o wiedzę oraz własne doświadczenia życiowe i zawodowe, które sprawiają, że możemy lepiej zrozumieć, 
z jakimi oczekiwaniami i potrzebami ktoś do nas trafia.

 

Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych oraz z wiedzy teoretycznej, która stwierdza, że większość metod psychoterapii uzyskuje podobne efekty i rezultaty, chcemy współpracować z osobami zgłaszającymi się do Parasolowego Centrum Terapii, kładąc szczególny nacisk na tematy relacji. Będziemy kompetentnie i profesjonalnie stwarzać Państwu poczucie bezpieczeństwa, towarzyszyć w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego moje obecne życie nie wygląda tak, jak bym sobie tego życzył/a” oraz w odnajdywaniu rozwiązań.

 

Terapeuci współpracujący z Parasolowym Centrum Terapii to certyfikowani psychoterapeuci uzależnień oraz psychologowie i socjologowie, wykształceni w nurcie psychoterapii systemowej i psychodynamicznej. Korzystamy z superwizji grupowej oraz indywidualnej.

Zarejestrować możesz się

 

• osobiście: Poradnia Parasolowe Centrum Terapii, ul. Rakowicka 10a, 31-505 Kraków

 

• telefonicznie: 12 430 03 18 lub 603 51 23 75

 

• mailem: info@parasol.org.pl

 

 

Zasady zapisów do Poradni Parasolowe Centrum Terapii 

 

 

Świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nie musisz być ubezpieczony.

poniedziałek: 11:00–20:00
wtorek: 12:00–20:00
środa: 08:00–20:00 w tym 08:00–10:00 wizyty domowe
czwartek: 09:00–20:15
piątek: 09:00–17:00 w tym 09:00–11:00 wizyty domowe

Placówka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem: 000000199429

Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy): 35686424200026

Nr konta bankowego: 29 1500 1487 1214 8005 1527 0000 

Organem założycielskim i prowadzącym Parasolowe Centrum Terapii jest Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

Pomoc psychoterapeutyczna nie związana z problemami używania substancji: Facebook Parasolowego Centrum Terapii